Menu
EUR
Alles over de CO2 brandblusser

Alles over de CO2 brandblusser

CO2 of koolzuursneeuw blusser 

Er zijn diverse soorten brandblussers en blusmiddelen waaruit je kunt kiezen. Elk blusmiddel dient voor het blussen van een ander soort brand. Een CO2 brandblusser is gevuld met koolstofdioxide (CO2) gas als blusmiddel. Bij het blussen verdringt dit gas de zuurstof (of O2.) Door de chemische reactie in het vuur, waarbij O2 als brandbron bij het blussen zo kan worden verdreven, verstikt de CO2 gaswolk het vuur effectief: bij de brandbron en direct in de kern.

De benaming koolzuursneeuwblusser verwijst ook naar een wit fijn poederresidu als de CO2 brandblusser volledig is leeggespoten. Je herkent een CO2 blusser aan de zwarte koker of trechtervormige spuitmond aan de slang waarmee het gas verspreid wordt. Door de speciale spuitmond bevriest het gas en ziet het eruit als sneeuwvlokjes. Deze zorgen voor de worplengte met als blusafstand ca. 1,5 meter

CO2 is een gas dat vriestemperaturen tot -80°C aanneemt. Door dit ijskoude CO2 gas op de bron van het vuur te spuiten, dooft de brand verder uit. De brand zal zich bij deze doeltreffende blustechniek bovendien niet verder ontwikkelen en verspreiden. CO2 gas als blusmiddel dient voor het blussen van branden die veroorzaakt werden door elektrische apparatuur of door brandbare vloeistoffen, zoals benzine, bitumen of oliën (voor brandklasse B: de brandbare vloeistoffen)

Met CO2 als blusmiddel geen blusnevenschade 

CO2 blussers worden vooral ook vaak ingezet in situaties waarbij het extra belangrijk is om blus nevenschade te kunnen voorkomen. Een belangrijk kenmerk van de koolzuursneeuwblusser is namelijk dat dit blusmiddel, zoals bij poederblussers en bluspoeder bijvoorbeeld, geen blusmiddel schade veroorzaakt. Daarom is dit type brandblusser ideaal bij benodigde objectbescherming. In bepaalde bedrijven waar dit vooral van belang is, zal de inzet van CO2 als blusmiddel veelal verplicht zijn.

Denk aan horeca-keukens, elektrische schakelkasten, verfspuitcabines, lascabines en computer- en serverruimtes. Dit schone "brandbron uitblaas" bluseffect maakt de CO2-blusser het blusmiddel bij uitstek voor ruimtes waar blusnevenschade nihil dient te zijn zoals in musea of in (historische) archieven. Een CO2 blusser is ook geschikt bij beginnende branden waarbij er nog weinig hitte in de vuurhaard zit. Het vuur wordt zo direct uitgeblazen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand door kortsluiting in een dashboard op een lastig met ander blusmiddel bereikbare plek.Brandpreventie CO2 brandblusser pictogram


Blussen met CO2   

In essentie blaast de CO2 blusser dus het vuur uit met kooldioxide gas door de bij de brandbron aanwezige zuurstof te vervangen. Een doeltreffende inzet van de CO2 blusser zal vooral zinvol zijn wanneer het vuur niet gloeit in een grotere smeulende massa met een grotere kans op intrinsieke herontsteking van de brand. Het blusmiddel koolzuur CO2 heeft namelijk zelf geen indringend vermogen.

Onder zeer hoge druk van 60 bar zit dit opgesloten in een zware cilinder. Wanneer de expansiekoker met reduceerventiel zou worden verwijderd, zal met bij het indrukken van het handvat, de fles moeilijk in de hand kunnen houden. In de expansiekoker verdampt de koolzuursneeuw tot koolzuurgas en zal dit de zuurstof bij de brand wegnemen. Het CO2 gas zal op plaatsen komen waar je met water, schuim of poeder lastig of helemaal niet kan komen. 

Zo gebeurt het nog wel eens dat bij laswerk aan een auto een klein brandje ontstaat, dat met een CO2 blusser heel snel kan worden uitgeblazen, ondanks dat dit dan ergens achter het dashboard was. Er blijft niets achter van de CO2 en zodra de las weer afgekoeld is kan men meestal ook direct weer doorgaan met het laswerk.

Ondanks de koude impact van het verdampingsproces bij het blussen, is het koelend vermogen van een CO2 blusser bij een grotere brandmassa verder gering. CO2 gas neemt, in tegelstelling tot bijvoorbeeld water, weinig warmte op. Wanneer water, of water met schuim uit een schuimblusser, in het vuur of de vlammen verdampt neemt het wel veel warmte op

Extra aandacht in sommige ruimtes met de CO2 blusser

Wanneer een CO2 in een afgesloten ruimte wordt gespoten zal het verstikken van het vuur het beste lukken. Dit is echter dan mogelijk wel weer gevaarlijk voor de aanwezige personen. Pas hiervoor dus wel goed op in ruimtes waar CO2 blussers of CO2 cilinders staan. Dit type blussers is verder prima te gebruiken bij computerruimtes en technische ruimtes met veel kostbare apparatuur. 

CO2-blusser voordelen 

 • Laat geen reststoffen na bij gebruik
 • Waardevolle voorwerpen en installaties blijven gespaard van blusschade
 • Kan toegepast worden bij hoogwaardige elektronische apparatuur (+ 1000 V).

CO2-blusser aandachtspunten 

 • Geen indringend vermogen waardoor de brand opnieuw kan oplaaien
 • Duurder in de aanschaf 
 • Snel opgebruikt
 • Minder geschikt tot ongeschikt voor kleinere gesloten ruimtes! Dat kan verstikkingsgevaar induceren omdat gas zwaarder is dan lucht
 • Extra rookvorming bij gebruik op vaste stoffen.


Je kunt CO2 brandblussers vinden variërend met inhoud van 2 tot wel 30kg De meest gangbare CO2 blusser is de 5kg variant. Economisch gezien gaat een CO2 blusser 10 jaar mee. Een CO2 blusser staat onder groter druk, ongeveer 60Bar en zwakkere objecten vormen bij de dosering van deze druk mogelijk een extra risico dan bij andere blusmiddelen. Een schuim of poederblusser heeft een druk van ongeveer 16Bar.

Na 10 jaar dient een CO2 blusser weer gekeurd te worden. Dit zal voor een enkele blusser meestal te kostbaar zijn. Bij grotere aantallen kan dit economisch wel zinvol zijn.

CO2 blussers: vaak voorkomende vragen of FAQ's
 

In welke ruimte past de CO2 blusser het beste?

Door CO2 gas als blusmiddel dat de aanwezige zuurstof snel en direct verdrijft kan, bij het te vroeg stoppen met blussen, het vuur wel weer oplaaien. Het is soms beter om meerdere blussers in één keer te kopen, zo bespaar je ook qua investering. Hou er rekening mee, dat je beter extra apparaten voorziet op plaatsen met gevaarlijke stoffen of elektrische apparaten. Daarnaast is het ook belangrijk om een droge, liefst afgesloten plaats voor de brandblusapparaten te voorzien. 


Waar op letten bij de CO2 blusser?

Een CO2 brandblusapparaat is geschikt om verschillende types van branden te bestrijden. Een CO2 blusser kun je alleen beter niet gebruiken op branden met metalen zoals aluminium of magnesium, of rechtstreeks op personen.

Het is niet ingewikkeld om een CO2 brandblusapparaat te gebruiken. Wel is het belangrijk dat je exact weet wat je moet doen bij een brand. Juist op dat moment heb je uiteraard niet de tijd niet om het uit te zoeken. In het geval van brand is voornamelijk belangrijk om in de eerste instantie rustig te blijven.

Leg je ene hand op het brandblusapparaat en trek de borgpen met je andere hand uit het apparaat. Voordat je het apparaat op de brand gebruikt, kan je hem het best testen. Dat doe je door hem recht voor je uit te spuiten. Richt het brandblusapparaat vervolgens op zo'n 1,5 meter van de vlammen. Knijp de afsluiter volledig in en blijf op het vuur richten( neem geen pauzes).

Blus van links naar rechts en van voor naar achter. Kijk na het blussen van de brand goed na of de brand wel degelijk gedoofd is en verlaat zo snel mogelijk de ruimte. Blijf zo laag mogelijk tegen de grond, wanneer je de ruimte verlaat en laat ramen en deuren openstaan!

Wat is de blusafstand?

Door de speciale spuitmond bevriest het gas en ziet het eruit als sneeuwvlokjes en deze zorgen voor de worplengte, de blusafstand is ca. 1,5 meter

In welke oppervlaktes een CO2 blusser gebruiken?

Omdat CO2 een gas is, is deze manier van blussen milieuvriendelijk. De CO2 blusser is ideaal in situaties waar het blussen geen resten mag achterlaten. Een poederblusser zou in een clean room of serverruimte veel schade veroorzaken

De 5kg CO2 brandblusser dient in een ruimte geplaatst te worden van meer dan 62,5M3, in verband met het verstikkingsgevaar. In een ruimte mag geblust worden met 1 kg CO2 per 12,5m3 CO2 blussers worden meestal als aanvullende brandbeveiliging voorgeschreven. Poederblussers, schuimblussers en brandslanghaspels blijven de primaire blusmiddelen.

Wat is blusrating of het benodigde blusvermogen?

Blusvermogen is afhankelijk van het risiconiveau van de locatie waar het blusmiddel zich bevindt. Hoe hoger het blusvermogen, hoe meer effect de brandblusser heeft.

Blusvermogen is afhankelijk van het risiconiveau van de locatie waar het blusmiddel zich bevindt. Hoe hoger het blusvermogen, hoe meer effect de brandblusser heeft. Hoe hoger het blusvermogen, hoe meer effect de brandblusser heeft.

Om verschillen tussen brandblussers aan te duiden zijn blusrating testen ontwikkeld. 89B op een Co2 brandblusser etiket geeft aan welke maximale brandgrootte er met een 89B Co2 brandblusser kan worden geblust

Als voorbeeld een 89B Co2 brandblusser: deze is geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand waarbij de brandblusser blusrating met een getal i.c.m. met de letter van bijbehorende brandklasse op het etiket van de 89B brandblusser wordt aangeduid met een 89B rating op een Co2 brandblusser van 5 kilo

Voor blussen beginbrand tot max. 89 liter in brandklasse-B Benzine, diesel, thinner, terpentine.
Bij elektriciteitsbrand: met 89b koolzuursneeuw brandblussers veilig elektriciteitsbrand blussen tot 1000 volt.
Het blusvermogen van blussers wordt getest door het aansteken van een houtstapel van bijvoorbeeld 1,3 meter. Een schuimblusser 13A kan deze brand blussen. Voor een grotere brandstapel is een blusser met een hogere bluscapaciteit benodigd. Hetzelfde geldt voor brandklassen B en F.

 

Hoe bedien je de CO2 blusser?

Het is niet complex om een CO2 brandblusapparaat te gebruiken. Wel is het belangrijk dat je exact weet wat te doen bij brand. Juist op dat moment is er simpelweg geen tijd om het gebruik uit te zoeken. In het geval van brand is vooral belangrijk om in eerste instantie rustig te blijven.
 

 • Blijf rustig en leg de ene hand bovenop de fles en trek de borgpen er met uw andere hand uit
 • Spuit eerst een proefstoot recht voor u uit (niet omhoog of omlaag). Zo zie je of de blusser werkt en wat de worplengte is (ca. 1,5 meter).
 • Richt op de vlammen met het gedeelte waar de straal van de blusser eindigt
 • Richt de bluskoker op de onderkant van het vuur en knijp de afsluiter volledig in om de koolzuursneeuwwolk op het vuur te richten. Maak een vloeiende beweging van links naar rechts en weer terug en van voor naar achter. Deze methode zorgt ervoor dat het blusmiddel gelijkmatig wordt verspreid en het vuur effectief wordt gedoofd. 
 • Verlaat na het blussen direct de ruimte, anders kunt u stikken 
 • Blijf laag als je naar de brand loopt (adem geen rook in) 
 • Spuit nooit van te dichtbij op brandende vloeistof. Hierdoor kan de brand uitbreiden
 • Wees erop bedacht dat de brand opnieuw kan oplaaien en controleer of de brand volledig gedoofd is. Doe dit het komende half uur regelmatig. Bij het te vroeg stoppen met blussen kan het vuur namelijk weer oplaaien.
 • Zet ramen en deuren tegen elkaar open om goed te ventileren.

Deze methode zorgt ervoor dat het blusmiddel gelijkmatig wordt verspreid en het vuur effectief wordt gedoofd. Let wel op: doordat een CO2 blusser alle zuurstof verdrijft is het gevaarlijk om een CO2 blusser te gebruiken in kleine ruimtes waarin mensen aanwezig zijn. Daarom adviseren we onze klanten om passende voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van CO2 blussers en om in noodsituaties de nodige evacuatieprocedures te volgen

 

Brandklassen, brandsoorten en blusmiddelen

Tip: dit blog over de brandklassen bevat een handige video over brandsoorten en blusmiddelen.  

 

.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, acties en meer? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


Reacties (0)

There are no comments yet, be the first one to comment
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!